Kaip angarų statyba teisiškai reguliuojama Lietuvoje?

Angaro statyba Destima

Angarų statyba teisiškai reguliuojama taip pat, kaip ir bet kurio tipo pastato statyba. Seniau būta įvairių nesusipratimų, tačiau dabar viskas yra prižiūrima Statytos inspekcijos. Bet kokia išorine danga dengtas angaras negali būti traktuojamas kaip kilnojamas ar nesudėtingas statinys.

UAB „Destima“ itin daug dėmesio skiria teisiniam reguliavimui, nes turime tikslą, kad klientams kuo mažiau reiktėtų gaišti laiko įvairiems teisiniams ginčams dėl pastato teisėtumo. Vykdydami angarų statybą laikomes visų Statybos įstatyme pastatams taikomų reikalavimų. Angaro statybos procesai yra standartizuoti, todėl statybos inspektoriams nekyla abejonių dėl pastato techninių savybių ir patikimumo, dėl ko greičiau išduodami visi reikalingi leidimai ir kiti dokumentai.

CE IR ISO 1090 SERTIFIKUOTI GAMINIAI

Angaro vidus DestimaUAB „Destima“ angarai, angarų statyba bei angarų konstrukcinių elementų gamyba yra sertifikuota pagal EN 1090-1:2009. Šis standartas nurodo statybinių gaminių eksploatacinių charakteristikų atitikties įvertinimo reikalavimus, taip užtikrindamas reikalingą kokybę. Visos įmonėje gaminamos konstrukcijos turi [CE] atitikties deklaraciją. Šis dokumentas patvirtina, jog konstrukcijos buvo projektuotos pagal Eurokodą, kuris nurodo maksimalias regionines apkrovas, tenkančias pastatui.

KONSTRUKTORINĖ TECHNINIO PROJEKTO DALIS

Konstrukcinė techninio projekto dalis būtina kiekvienam pastatui. Šiame dokumente pateikiama pastato konstrukcinė schema. Nurodomi poveikiai ir apkrovos bei pateikiami konstrukcijos rėmo skaičiavimo rezultatai, atsižvelgiant į skirtingus poveikių variantus. Taip patikrinamas rėmo stiprumas ir standumas. Kartu su konstrukcine techninio projekto dalimi pateikiama konstruktoriaus kvalifikacijos atestato kopija ir rėmo surinkimo brėžiniai.

STATYBOS LEIDIMAS

Norint gauti leidimą vykdyti angarų statybą, reikia parengti dokumentą „Techninis projektas“, kurį sudaro:

  • Projekto konstrukcinė dalis (Gaunama kartu su angaro konstruktyvu. Sudaro: rėmo stipruminiai skaičiavimai ir surinkimo brėžiniai). Taip pat pridedama atitikties deklaracija (CE).
  • Projekto architektūrinė dalis (Gaunama užsakant pas mūsų rekomenduojamą arba individualiai pasirinktą architektą. Sudaro: Fasadų vizualizacija, vieta sklype, komunikacijų patvedimas, reikalingų pamatų paskaičiavimas ir t.t.).

Statybos leidimui gauti pateikiamas prašymas rajono architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjui(-ai), siekiant gauti specialiąsias projektavimo sąlygas statinio architektūrai formuoti bei sklypui tvarkyti. Anksčiau galiojęs sąlygų sąvadas yra nebeišduodamas (visas sąlygas surenka ir išduoda rajono savivaldybės architektūros skyrius), todėl visas technines sąlygas reikia užsakyti atskirai. Tą turi padaryti ir jas paruoštas atsiimti pats savininkas arba jo įgaliotas asmuo.
Pastato statybų leidimo procesas:

Angarų statyba teisinis reguliavimas